Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2017

domsiaaa

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viasilkydreams silkydreams
domsiaaa
9824 7e77
Reposted fromniewychowana niewychowana viasilkydreams silkydreams
domsiaaa
Reposted frombluuu bluuu
domsiaaa
3822 3d96
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji – powstrzymuje Cię brak pewności siebie.

[ Brian Tracy]
Reposted fromeldrianne eldrianne viacalvados calvados
domsiaaa
3564 bd0b 500
domsiaaa
3287 fdba 500
Borszewicz
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadivi divi
domsiaaa
Jesteś dziewczyną, z która można być szczęśliwym na całe życie a nie na jedną noc.
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viadivi divi
domsiaaa
W miłości właśnie cenię
Niedoświadczenie.
Miłość nie jest kunsztem,
Miłość jest wzruszeniem.
— Jan Sztaudynger “W miłości”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadivi divi
domsiaaa
5880 a7b2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadivi divi
domsiaaa
Oni mnie zostawiają, a ja kocham ich jeszcze mocniej.
— Maurice Sendak
Reposted fromimpulsivee impulsivee viadivi divi
domsiaaa
3474 7e40 500
Reposted frompixielark pixielark viadivi divi
domsiaaa
8447 2694
Reposted fromszatatan szatatan viadivi divi
domsiaaa
domsiaaa
6694 1ac8 500
Reposted fromdomsiaaa domsiaaa vialastfm lastfm
domsiaaa
Zostań - jak nikt mnie znasz,
zostań - choć nie stać mnie, na to wszystko, możesz dać
zostań - jeszcze przyjdzie czas, na pytania, na to wszystko, co teraz przerasta nas

zostań - tak jak teraz, cierpliwie obok bądź
Reposted fromshampain shampain vialastfm lastfm
domsiaaa
0402 d7f4
Reposted fromRedPenny RedPenny viaawakened awakened
domsiaaa
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
domsiaaa
6694 1ac8 500
Reposted bylastfmdomsiaaa

October 24 2017

domsiaaa
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl