Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2018

domsiaaa
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
domsiaaa
0466 732c
Reposted from4777727772 4777727772 viayanek yanek
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
domsiaaa
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viasilkydreams silkydreams
domsiaaa
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viacalvados calvados
domsiaaa
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacalvados calvados
domsiaaa
Reposted frommayamar mayamar viacalvados calvados
domsiaaa
4418 e927 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacalvados calvados
domsiaaa
sex to jeszcze nie miłość 
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan
domsiaaa
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
domsiaaa
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viaSkydelan Skydelan
domsiaaa
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaSkydelan Skydelan
domsiaaa
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSkydelan Skydelan
domsiaaa
moje oczekiwania, przewyższają rzeczywistość
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan
domsiaaa
Zrozumieć zranione człowiecze zwierzę może tylko inne ludzkie zwierzę.
— Poeta z hotelu na godziny - "Pięść, Skowyt oraz Głodujące Psy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 27 2017

domsiaaa
Reposted fromBalladyna Balladyna viavigil vigil
domsiaaa

November 24 2017

domsiaaa
przestałem radzić sobie z życiem i zacząłem chlać co weekend
 wiesz, rok mija i mi chyba trochę przykro.
Reposted fromorchis orchis viadivi divi

November 19 2017

domsiaaa
9495 7ebf
Reposted fromfeels feels viasilkydreams silkydreams

November 09 2017

domsiaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...